Article

Velkommen til Parkinson 2018 - Shaken, not stirred

6. september 2018 inviterer Nansen Neuroscience, Norges Parkinsonforbund, AbbVie, NordicInfu Care og Medtronic til konferansen "Parkinson 2018 - Shaken, not stirred". Velkommen!