Article

Statsministeren møter Nansen Neuroscience Network

Hvordan kan vi utvikle en ny helseindustri i Norge? Bruk denne muligheten til å drøfte dette med Erna Solberg. Formålet med møtet er å ha dialog med henne om:

- Forskning på hjernesykdommer

- Ny innovasjon innen diagnostikk og behandling av hjernesykdommer

- Helseinnovatørskolen som UiO, NTNU og Karolinska Institutet utvikler sammen, og der Nansen Neuroscience er initiativtaker.

- Nye arbeidsplasser og muligheter innen helseinidustrien. Hvordan skaper vi disse?

Møtet er lukket, og evt. deltagelse må avklares med bjarte.reve@nansenneuro.net

Vi vil utfordre noen av deltagerne til å ha korte innledninger om deres forskning og hvilken verdi den gir til samfunnet.

Foto: SMK