Article

NNN på regjeringens toppmøte om hjernesykdommer

21. mars 2017 inviterte statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie til toppmøte om hvordan Norge kan øke kunnskapen om hjernesykdommene ALS, MS og demens. Nobelprisvinner professor Edvard Moser var hovedinnleder på møtet. Både forskere, klinikere og representanter for pasienter var tilstede for å gi innspill til regjeringen.

På møtet lanserte Nansen Neuroscience Network et samarbeid mellom NTNU, UiO/Ahus og Helse Bergen med ambisjon om å utvikle et Nasjonalt Alzheimer-senter. Formålet med senteret er å forske på årsaker til demens, ny diagnostikk og utvikle fremtidens behandling. Bjarte Reve, NNNs daglig leder, fortalte under innlegget at dette samarbeidet vil koble miljøene fra både grunn- og kliniskforskning sammen. I tillegg til at industrien er en viktig støttespiller i utviklingen av diagnostikk og behandling.

Hele møtet er tilgjengelig på nett-tv her.

Daglig leder av NNN, Bjarte Reve, sammen med statsminister Erna Solberg og Nobelprisvinner i medisin Edvard Moser