Article

Møte om schizofreni: Et klinisk perspektiv, 10. oktober

Hvor står forskningsfronten innen schizofreni i dag?
Et klinisk perspektiv.

Tid: 10. oktober 2017
Sted: Forskningsparken, Gaustadallén 21, møterom FORUM

16.00 – 16.20 Mat og mingling

16.20 – 16.30 Velkommen

Bjarte Reve, daglig leder av Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, daglig leder for Hjernerådet

16.30 – 16.50 En pasienthistorie

Marcus Sandborg
Forretningsutvikler Skaraborgs Sykehus, Skovde, Sverige

16.50 – 17.20 Schizofreni og genetikk

Ole A. Andreassen, Professor, MD
NORMENT, KG Jebsen Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo & Oslo universitetssykehus

17.20 – 17.40 Immunological Aspects of Schizophrenia

Iris Sommer, Professor
Department of Neuroscience and Psychiatry, University Medical Center Groningen, Netherlands; Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

17.40 – 18.00 Pause

18.00 – 18.20 Imaging ved schizofreni: hørselshallusinasjoner målt ved fMRI

Kenneth Hugdahl, Professor
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

18.20 – 18.40 Negative symptomer ved schizofreni

Ingrid Melle, Professor, MD
NORMENT, KG Jebsen Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo & Oslo universitetssykehus

18.40 – 19.00 Kognitiv svikt ved schizofreni

Torill Ueland, Førsteemanuensis, Dr. Psychol.
NORMENT, Seksjon for psykoseforskning, Oslo Universitetssykehus / Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo

19.00 – 19.20 Spørsmål og diskusjon

Påmelding via epost: bjarte.reve@nansenneuro.net

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen og Lundbeck. 

 

Den faglige komiteen bak møtet har bestått av prof. Ole A. Andreassen, UIO og Prof. Kenneth Hugdahl, UIB. Vi er takknemlig for deres bidrag til møtet. Møtet er åpent både for helsepersonell og andre interesserte som pårørende.