Article

Kveldsmøte 14. mars: MR-undersøkelser ved MS - fra pasientoppfølging til forskning

Møtet er et samarbeid mellom forskningsgruppen MS (OUS), Norsk MS-register og biobank, Haukeland universitetssykehus og NNN sammen med Merck, Roche, Novartis, Sanofi-Genzyme, Biogen og Teva

 

 

Mer informasjon