Join us at the NNLs 2017 October 10th at DNVA. The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) are organized in conjunction with Fridtjof Nansen’s birthday to commemorate his fundamental contribution to neuroscience. The NNLs are given by speakers selected from the top tier of neuroscience research.

Demens er den sykdommen flest mennesker i Norge frykter mest etter kreft. Det finnes ikke noen kur mot demens ennå. På frokostmøte onsdag 16. august diskuterer vi hvorfor. Velkommen!

Opinion article from Neurology Central: findings from clinical studies with nutritional drinks from NNN member Smartfish are discussed.

Researchers from the PharmaTox Strategic Research Initiative, School of Pharmacy at University of Oslo, are going to explore the advantages of patented fish oil formulations from Smartfish.

Under gårdagens toppmøte lanserte NNN et samarbeid mellom NTNU (Kavlisenteret), UiO/Ahus og Helse Bergen med ambisjon om å etablere et Nasjonalt senter for Alzheimerforskning, diagnostikk og behandling.

The school of Health Innovation is a collaborative effort to "get the health research out of the drawer" and create new treatments for patients. This is an initiative between Faculty of Medicine at University of Oslo, NTNU, and Karolinska Institutet.

Møtet er et samarbeid mellom forskningsgruppen MS (OUS), Norsk MS-register og biobank, Haukeland universitetssykehus og Nansen Neuroscience Network sammen med Merck, Roche, Novartis, Sanofi-Genzyme, Biogen og Teva

Nansen Neuroscience Network would like to congratulate our chairman Professor Tormod Fladby for receiving the Dementia Research Award 2017.

Pages